hrmconcept.nl
Jack Broeders - uw adviseur[!imgslider_title     _2!]

3b1advies en hrmconcept©


hrmconcept© vormt een deel van het 3b-totaalconcept van 3b1advies. Het 3b-totaalconcept omvat een visie op integraal resourcesmanagement waarbij de filosofie is dat vraagstukken op het gebied van medewerkers, ict en faciliteiten in samenhang worden bezien. Binnen elke organisatie zijn de medewerkers de bepalende succesfactor !

Meest recente artikel

 

Met hrmconcept© geeft Jack Broeders zijn jarenlange ervaringen en inzichten op hrm gebied vorm.

Het concept omvat een samenhang van concrete instrumenten om een integraal human resources beleid te bouwen.

Deze samenhang wordt nog te weinig benut binnen het hrm speelveld. Op dit punt toont hrmconcept© haar meerwaarde voor organisaties.